Źródła

Tworząc tę stronę autor korzystał z następujących źródeł ( wiele z nich wykorzystano w pracy magisterskiej autora - której obszerne fragmenty znajdują się na wielu podstronach strony www.wojciccy.net).

Archiwalia

Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, pismo Ministra Pracy i Opieki Społecznej do księdza Aleksandra Wóycickiego z dnia 21 V 1928.

Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, pismo ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do księdza Aleksandra Wóycickiego z dnia 3 X 1925.

Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, pismo Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ignacego Mościckiego do księdza Aleksandra Wóycickiego z dnia 22 VI 1937.

Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, przemówienia sejmowe księdza Aleksandra Wóycickiego.

Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, zaświadczenie Biura Sejmu Rzeczpospolitej potwierdzające, iż ksiądz Aleksander Wóycicki był posłem w okresie 28 XI 1922 – 28 XI 1927 , wydane 1 XII 1932.

Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, życiorys własny księdza Aleksandra Wóycickiego sporządzony na żądanie Sekretariatu Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Archiwum Diecezjalne w Kielcach, księgi metrykalne parafii Busko lata 1820-1870.

Archiwum Diecezjalne w Kielcach, księgi metrykalne parafii Pińczów, lata 1810-60.

Archiwum domowe, życiorys Romana Wójcickiego w rękopisie.

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie – księgi nurskie grodzkie wieczyste z lat 1600-1800.

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie – księgi drohickie grodzkie i ziemskie z lat 1670-17820.

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie – akta Komisji Rządowej Spraw Węwnętrznych tyczące sie miasta Buska.

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie – akta Komisji Rządowej Spraw Węwnętrznych tyczące sie miasta Opatowca.

Archiwum Państwowe w Otwocku, księga hipoteczna majątku Mistów z roku 1820.

Archiwum Państwowe w Otwocku, księgi metrykalne, parafia i USC Glinianka, lata 1810-1900.

Archiwum Państwowe w Otwocku, księgi metrykalne, parafia i USC Karczew, lata 1810-1830.

Archiwum Państwowe w Otwocku, księgi metrykalne, parafia i USC Długa Kościelna, lata 1842-1860.

Archiwum Państwowe w Siedlcach, księga hipoteczna majątku Mistów 1878-1923.

Archiwum Państwowe w Siedlcach, księgi metrykalne, USC Mińsk Mazowiecki lata 1810-1900.

Archiwum Państwowe w Siedlcach, księgi metrykalne, USC Wiśniew, lata 1810-1900.

Archiwum Państwowe w Pińczowie, księgi metrykalne, parafia Opatowiec, lata 1810-1840 oraz indeks aktów z lat 1614-1810.

Archiwum Państwowe w Pińczowie, księgi metrykalne, USC Pełczyska, 1830-1900.

Archiwum Państwowe w Pińczowie, księgi metrykalne, USC Stopnica, 1875-1900.

Archiwum Państwowe w Pińczowie, księgi notariuszy powiatu stopnickiego, lata 1810-50.

Archiwum Państwowe w Pułtusku, księgi metrykalne, parafia i USC Czyżew, lata 1810-60.

Archiwum Państwowe w Pułtusku, księgi metrykalne, parafia i USC Zaręby Kościelne, lata 1808-60.

Archiwum Państwowe w Pułtusku, księgi notariuszy powiatu ostrowskiego, lata 1810-1895.

Archiwum Państwowe w Krakowie, księgi sądowe województwa krakowskiego (w tym sądeckie, bieckie, czchowskie) z lat 1500-1800

Archiwum Parafialne w Czyżewie-Osadzie, księgi metrykalne, lata 1684-1950.

Archiwum Parafialne w Długiej Kościelnej, księgi metrykalne, lata 1680-1900.

Archiwum Parafialne w Fałkowicach, księgi metrykalne, lata 1780-1860.

Archiwum Parafialne w Gliniance, księgi metrykalne, lata 1785-1800.

Archiwum Parafialne w Jakubowie, księgi metrykalne, lata 1773-1810.

Archiwum Parafialne w Liwie, księgi metrykalne, lat 1750-1850.

Archiwum Parafialne w Mińsku Mazowieckim, księgi metrykalne, lata 1600-1960.

Archiwum Parafialne w Tomaszowie Mazowieckim (parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego), księgi metrykalne, lata 1820-1950.

Archiwum Parafialne w Sosnowcu (parafia pod wezwaniem Św. Joachima), księgi metrykalne, lata 1870-1930).

Archiwum Parafialne w Warszawie (parafia pod wezwaniem Św. Aleksandra), księga metrykalna, rok 1954.

Archiwum Parafialne w Zarębach Kościelnych, księgi metrykalne, lata 1810-70.

Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Mińsku Mazowieckim, księgi metrykalne, lata 1900-1960

Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie Pradze-Północ, księgi metrykalne z lat 1920 i 1936.

Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie - Targówku, księga metrykalna, rok 1937.

Internetowa baza Mormonów, księgi metrykalne parafii Będzin (XVIII wiek)

Internetowa baza Mormonów, księgi metrykalne parafii Sączów (XVIII wiek)

Internetowa baza Mormonów, księgi metrykalne parafii Siewierz (XVIII wiek)

Internetowa baza Mormonów, kięgi metrykalne parafii Wojkowice Kościelne (XVIII wiek)

 

Czasopisma i gazety

“Dziennik Powszechny”, Kronika Kościelna, z dnia 9 X 1909.

“Głos Lubelski”, art. pt. ’ Kto otwiera listę lubelską nr 8 do Sejmu?’, nr 280, z dnia 12 X 1922.

“Hasło”, Tygodnik polityczny, społeczny, literacki, art. pt. ‘Nasi posłowie’, rok I, nr 7, z dnia 26 XI 1922.

“Kurier Warszawski” , nr 107, z dnia 20 IV 1929.

“Kurier Wileński”, nr 4794, z dnia 30 IV 1939.

Monitor Polski, z dnia 3 III 1926.

Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, Rocznik Mińska Mazowieckiego, zeszyt 1, 1992-93.

“Życie i Zdrowie”, rok XIV, nr 354, 12-25 X 1987.

Opracowania

Andrzej Albert, Najnowsza historia Polski 1914-1993, tom II, Wydawnictwo Puls, Londyn 1994.

Atlas samochodowy Polska, wydawnictwo Demart s.c. , Warszawa 1998.

Antoni Bobiński, Przewodnik po Królestwie Polskiem w II tomach, druk Jana Ulasiewicza, tom I, Warszawa 1901.

Aleksander Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 1998, wydanie VIII, str. 629.

Encyklopedia Popularna PWN, Warszawa 1982.

Encyklopedia Powszechna PWN, wydanie III, tom 1 i 3, Warszawa 1983.

Encyklopedia Szkolna, Historia, WSiP, Warszawa 1993.

Tadeusz Gajl, "Polskie rody szlacheckie i ich herby", Białystok 1999.

Andrzej Garlicki (red.), Poczet królów i książąt polskich, Czytelnik, Warszawa 1980.

Irena Gieysztorowa, Andrzej Zahorski, Juliusz Łukasiewicz, Cztery wieki Mazowsza, Szkice z dziejów 1526 – 1914, Nasza Księgarnia, Warszawa 1968.

Ireneusz Ihnatowicz, Antoni Mączak, Benedykt Zientara, Janusz Żarnowski, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, KiW, Warszawa 1999.

Jan Karłowicz, Adam Kryński, Władysław Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego, wydany w Warszawie w roku 1902 przez drukarnię “Gazety Handlowej”, wznowione przez PIW w Warszawie w roku 1952, tom II, H-M.

Józef Kazimierski (red.), Dzieje Mińska Mazowieckiego 1421 – 1971, KiW, Warszawa 1976.

Władysław Kopaliński, Słownik Wyrazów Obcych i Zwrotów Obcojęzycznych Wiedza Powszechna, Warszawa 1980.

Jan Tadeusz Lubomirski, Kodeks Dyplomatyczny Księstwa Mazowieckiego, druk w drukarni “Gazety Polskiej”, Warszawa 1863.

Jerzy S. Łątka, Pasza z Lechistanu, Społeczny Instytut Historii i Kultury Turcji, Kraków 1993.

Adolf Pawiński, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, Źródła dziejowe, Mazowsze, Księgarnia Gebethnera i Wolfa, Warszawa 1895, t. XVI.

Rafał T. Prinke, Poradnik genealoga amatora, Wydawnictwo Polonia, Warszawa 1992.

Kazimierz Rymut, Nazwiska Polaków, Zakład Narodowy Ossolińskich, Wrocław 1991.

Kazimierz Rymut, Nazwiska Polaków, Słownik historyczno – etymologiczny, PAN, Instytut Języka Polskiego, tom I, Kraków 1999.

Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych, PAN, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1994.

Elżbieta Sęczys (oprac.), Sławomir Górzyński ( red.), Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-61, Wydawnictwo DiG 2000.

Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i Innych Krajów Słowiańskich, Tom VI, Wiek, Warszawa 1885.

Tabella Miast, Wsi, Osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia, ludności, alfabetycznie ułożona w Biórze Komissyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policyi, tom II, M-Ż, Drukarnia Łętkiewicza, Warszawa 1827.

Topograficzna Mapa Królestwa Polskiego, wykonana przez topografów armii rosyjskiej pod nadzorem Karola Iwanowicza Richtera, wydana przez Kwatermistrzostwo Generalne Wojska Polskiego, Warszawa 1839-43, kolumna V, sekcja IV.

Stanisław Urbańczak (red. nacz.), Słownik staropolski, PAN, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1936-65, tom IV, L-M.

Seweryn Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, Skład Główny Księgarni Gebethnera i Wolfa, Warszawa 1916, tom XIII.

Aleksander Zdanowicz, Michał Bohusz Szyszka, January Filipowicz, Walerjan Tomaszewicz, Florjan Czepieliński, Wincenty Korotyński, Słownik Języka Polskiego, wydany przez Maurycego Orgelbranda, Wilno 1861, część I, A-O.

Zbigniew Anusik, "Garwascy herbu Grzymała w XV–XVII wieku Przyczynek do dziejów i genealogii rodu", Przegląd Nauk Historycznych 2015, R. XIV, NR 2

Inne

Kronika szkolna Szkoły Podstawowej w Mistowie.