Herby jakimi pieczętowali się przodkowie autora


                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belina

 

Dąbrowa

 

Dołęga

 

Gozdawa

 

Grabie

 

Grzymała

 

Grzymała odm.

 

Jastrzębiec

 

Junosza 

Podgórscy

 

Dąbrowscy
Rostkowscy

 

Skłodowscy

 

Godlewscy
Niemirowie

 

Świerżewscy

 

Jaźwińscy
Budziszewscy
(Grzymałowie)

 

Garwarscy

 

Pętkowscy, Dzierzgowscy (Czerniccy)

 

Rościszewscy, Podoscy  


 

 

 

 

 

 

 

 

Korab

 

Krzywda

 

Lis

 

Lubicz

 

Łada

 

Łodzia

 

Mora

 

Nałęcz

 

Niesobia

Łascy

 

Boguccy

 

Wilkanowscy

 

Uścińscy
Wierzbiccy
Woytkowscy
Zalescy, Mrokowscy)

 

Ładowie

 

 

Szorcowie, Szulborscy

 

Tymińscy
(Nienałtowscy, Niewiadomscy
Dybowscy, Rostworowscy)

 

Kępisty vel Kempisty


 

 

  

 

 

 

 

 

 

Odrowąż

 

  Ogończyk

 

Pniejnia

 

Pobóg 

 

Pomian

 

Poraj

 

Prawdzic

 

Prus 3

Rawicz

Kietlińscy

 

   Kuci(e)ńscy

 

Olszyńscy
Karwowscy

 

Dmochowscy
Sutkowscy

 

Grabińscy

 

Tryniszczewscy
(Kuczewscy)
 

 

Krzeczkowscy

 

Rosochaccy

Ołdakowscy 
(Jasiewicz, Michowicz, Ożarowscy)


 

 

Suchekomnaty

Trzaska

Zaremba
 

Pieńkowscy
(Kaczyńscy)

Ponikiewscy

Zarembowie

(Nazwiska wymienione bez nawiasów przy wyżej wymienionych herbach nosili przodkowie autora)


                                 

Pozostałe herby występujące na stronie

   

 

 

 

 

               
   

 Łabędź

 

Strzemię

 

Sulima

 

Ślepowron

               
   

 Dunin - Rajeccy

 

Buczyńscy

 

Trzcińscy

 

Skibniewscy, Krasińscy