Poniżej zaprezentowano wyniki pierwszych, wstępnych badań genetycznych przeprowadzonych w ramach programu Genographic z Family Tree DNA.

Autor chce przeprowadzić bardziej zaawansowane, ale też dużo bardziej kosztowne badania, które powiedziałyby nam znacznie więcej o naszych przodkach w linii Wójcickich. Autor chce też przeprowadzić badania porównawcze innych członków rodziny Wójcickich. Jeśli ktos chciałby nas wesprzeć finansowo - będziemy wdzięczni.

Nasza linia Wójcickich kończy się na roku 1655. Dzięki badaniom genetycznym możemy cofnąć się tysiące lat wstecz i ustalić szczegóły naszej historii w ostatnich stuleciach a także wykazać pokrewieństwo z innymi rodzinami na terenie Polski. Potrzebujemy jednak bardziej zaawansowanych badań. Liczę na Wasze finansowe wsparcie dla tego projektu. Każda "cegiełka" się liczy.

Bank PKO S.A.
IV Oddział w Warszawie
82 1240 1053 1111 0000 0454 7903

z dopiskiem "Wsparcie na badania genetyczne Wójcickich"

---------------------------------------------------------------------------------------

      W styczniu 2013 roku autor otrzymał wyniki badań genetycznych przeprowadzonych w USA w ramach programu Genographic realizowanego przez National Geographic we współpracy z FT DNA.

      Rezultaty mówią wiele o przodkach autora sprzed 300 tysięcy lat ale także tych, którzy wyszli z Afryki około 75 tysięcy lat temu.

      Wyniki pokazały, że ze strony Mamy autor posiada tzw. haplogrupę K1a1b1e a ze strony Taty - I1-M253.

      Autor jest po mieczu typowym północnym Europejczykiem. Haplogrupa do której należy jego chromosom Y jest charakterystyczna głównie dla Nordyków a także dla północnych Niemców, Brytyjczyków i Fryzów.  Należy do najstarszych w Europie.
    Przodkami autora w linii męskiej byli Nordycy, z których wywodzili się w drugiej połowie I tysiąclecia n.e. Wikingowie.  Ich gniazdem
pierwotnym była południowa Skandynawia.

 

 

   Genetycznie autorowi najbliżej do południowych Nordyków. Jego haplogrupa I1-M253 jest nordycka, a nie słowiańska. Słowianie mają haplogrupę R1a.

 

Haplogrupa autora (I) jest najprawdopodobniej najstarszą haplogrupą europejską i stosunkowo rzadką w Polsce, gdzie dominuje populacja R1a. Gdy ta indoeuropejska populacja R1a (słowiańska)  wraz z inną R1b (celtycką) zaczęły w polodowcowym mezolicie (ok. 11 tysięcy lat temu)  zasiedlać Europę zastały tu bardzo rzadkie osadnictwo ludności starszej, przed-indoeuropejskiej, która przeżyła okres wielkiego zlodowacenia. To była właśnie haplogrupa I (staroeuropejska) do której należy autor. Należąc do I1-M253 - autor znajduje się w grupie około 100 milionów żyjacych dziś na świecie ludzi (stan wiedzy na dziś).

Dzięki dodatkowym badaniom genetycznym przeprowadzonym w roku 2015 ( test Y-37) wiemy, że w ramach haplogrupy I1-M253 autor należy do jej podgrupy (subkladu) I1-L69+, która wyłoniła się z głównego pnia w wyniku mutacji około 2 tysięcy lat temu. Wtedy żył wspólny dla I1-L69+ wspólny przodek. Dzięki ogromnej wiedzy pana Marka Skarbka-Kozietulskiego, który przeanalizował wyniki autora wiemy także, iż autor należy do wąskiej grupy I1 - Vistula (dawniej I1-P). Należący do tej grupy ludzie (od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy w Polsce) mieli wspólnego przodka około 1000 lat temu. W projekcie badań genetycznych FT DNA jest szereg żyjących współcześnie osób, z którymi autor jest spokrewniony po mieczu i z którymi miał wspólnego  przodka żyjącego około roku 1000 właśnie.

Nordyccy przodkowie autora prawdopodonie około roku 1000 rozpoczeli wędrówkę od ujścia Wisły w górę jej dorzecza i podążyli dalej na Podole i Węgry i do Czech.

Ponieważ w grupie I1-Vistula znajdują się dziś potomkowie szlacheckich rodzin z należącej do Mazowsza dawnej ziemi czerskiej ( a także północnego Mazowsza), istnieje prawdopodobieństwo, iż przodkowie autora -  którzy jak wiemy nosili 400 lat temu nazwisko Woycik, a wczeniej Woyt -  mogli być potomkami polskiego rycerstwa. Prawdopodobnie w wyniku zubożenia, które miało miejsce 600 lat temu, a może i później, zasilili stan kmiecy, ale zdążyli jeszcze pełnić funkcje wójtów, czy to w miastach czy na wsiach. To dziś oczywiście hipoteza. Można by ją uczynić bardziej lub mniej prawdopodobną, gdyby więcej kuzynów autora (mężczyzn) o nazwisku Wójcicki, zdecydowało się na badania genetyczne z FT DNA.

 

    Inaczej wyglądała wędrówka przodków autora ze strony Mamy. Grupa K1 jest charakterystyczna dla mieszkańców dzisiejszych Bałkanów i Azji Zachodniej.

 

   

Badania wykazały także, iz autor ma w sobie sporą domieszkę kodu DNA Neandertalczyka i Denisoviana. Kiedy nasi przodkowie wyemigrowali z Afryki około 70-60 tysięcy lat temu nie byli samotni. W tym czasie żyły też hominidy - Neandertalczyk w Europie i Denisovian w Azji które wyszły z Afryki około 300 tysięcy lat temu. Afrykańczycy nie mają w sobie w ogóle domieszki kodów tych homonidów bo nigdy nie opuszczali Afryki. Przodkowie autora którzy opuścili Afrykę około 70-60 tysięcy lat temu na swej drodze spotkali hominidy. W efekcie krzyżówek ich kody DNA zmieszały się. Neandertalczyk żył jeszcze około 25 tysięcy lat temu. Homo Sapiens Sapiens wyparł poprzedników ale nosi w sobie śladowe ilosci ich kodu DNA.